Icon
Slider
Przechowywanie i stosowanie valerofenonu

Keton butylofenylowy (C11H14O), czyli valerofenon, jest stosowany w przemyśle farmaceutycznym, do produkcji kosmetyków i perfum, w chemii analitycznej oraz do badań procesów fotochemicznych. Jest on również stosowany w produkcji środków uspokajających oraz do syntezy środków aromatyzujących.

Substancja ta jest praktycznie bezbarwną cieczą, z lekkim odcieniem żółtym. Valerofenon należy do klasy ketonów aromatycznych i ma delikatny walerianowo-balsamiczny zapach. Jego temperatura wrzenia wynosi 239,5 °C, a temperatura topnienia -9 °C. Dobrze rozpuszcza się w alkoholu etylowym i eterze dietylowym.

Valerofenon przechowywany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku ze szkła. Pomieszczenie, w którym jest przechowywany musi być chłodne, suche i dobrze wentylowane. Płyn ten nie powinien mieć kontaktu z tworzywami sztucznymi, zasadami, kwasami i innymi środkami utleniającymi.

Produkcja walerofenonu

Valerofenon jest otrzymywany w wyniku syntezy chlorowodorku kwasu pentanowego i fenolu w obecności bezwodnego chlorku glinu. W wyniku reakcji Friedela-Craftsa dochodzi do podstawienia elektrofilowego w jądrze aromatycznym. Katalizator ułatwia tworzenie się cząsteczki atakującej, kationu alkilowego lub acylowego. Jego aktywność zależy od obecności zanieczyszczeń (np. wody) i warunków syntezy. Reakcja przebiega z lub bez rozpuszczalnika w niewielkim zakresie temperatur.

Valerofenon o wysokiej czystości dla potrzeb przemysłowych jest otrzymywany w nowoczesnych zakładach chemicznych. Substancja występuje w standardowych opakowaniach o różnej objętości, przeznaczonych do sprzedaży w sieciach handlowych. Keton butylofenylowy jest w wysokim popytu ze względu na jego wszechstronność i przystępnej cenie.

be054183cdae9570ac08f21cc654b177